Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Akademika Hronca

 
žiarovka  č. d. 4, 9, 11, 102, 903, 904, 907
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Alej Antona Kissa
 
žiarovka  č. d. 1
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska

 
žiarovka  č. d. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 80, 901, 1160,
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Cyrila a Metoda

 
žiarovka  č. d. 2, 4
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kósu-Schoppera

 
žiarovka  č. d. 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3779
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Námestie 1. mája
 
žiarovka  č. d. 10, 11, 13, 104, 115/1
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Námestie baníkov
 
žiarovka  č. d. 22, 34
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 21. augusta 2019 v čase od 06:50 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tlačiarenská
 
žiarovka  č. d. 5, 7
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 22. augusta 2019 v čase od 07:30 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kúpeľná

 
žiarovka  č. d. 0
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 27. a 28. augusta 2019 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Námestie baníkov
 
žiarovka  č. d. 19, 26 - 33, 35, 36
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 27. a 28. augusta 2019 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Akademika Hronca

 
žiarovka  č. d. 1, 3, 7
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 27. a 28. augusta 2019 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarská
 
žiarovka  č. d. 1, 2, 4, 6
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 27. a 28. augusta 2019 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kvetná

 
žiarovka  č. d. 1 - 12, 22, 24, 26
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 8. 8.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 8.08.2019 07:16 hod.