Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 v dňoch 10. a 11. júla 2019 sa prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční

 

 v dňoch 8., 9., 10. a 11. júla 2019 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. J.A. Komenského

 
žiarovka  č. d. 25, 26
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 v dňoch 8., 9., 10. a 11. júla 2019 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jasná
 
žiarovka  č. d. 3 - 31, 1230/8, 1249/26
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 8., 9., 10. a 11. júla 2019 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Klobučnícka

 
žiarovka  č. d. 2
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 8., 9., 10. a 11. júla 2019 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Košická

 
žiarovka  č. d. 4, 6, 8, 10 - 25, 90, 906
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 8., 9., 10. a 11. júla 2019 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Sama Czabána

 
žiarovka  č. d. 16, 19
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

v dňoch 8., 9., 10. a 11. júla 2019 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Splavná

 
žiarovka  č. d. 1, 3, 4
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 8., 9., 10. a 11. júla 2019 v čase od 07:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Záhradnícka
 
žiarovka  č. d. 5, 9, 11, 13, 15
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 25., 26., 29., 30 a 31. júla 2019 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova
 
žiarovka  č. d. 465
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 17. 6.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 17.06.2019 08:59 hod.