Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 7. júna 2019 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Gemerská

 
žiarovka  č. d. 562, 604
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 7. júna 2019 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Krátka
 
žiarovka  č. d. 745
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. júna 2019 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Strelnica

 
žiarovka  č. d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 30
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. júna 2019 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 124, 138, 142, 144, 146, 154, 156, 174, 655, 574, 902, 906, 3000, 3001, 3002, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3687, 3706, 3740, 4071, 116A, 2221/22
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. júna 2019 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

 
žiarovka  č. d. 19, 21, 29, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 258, 900, 910, 1715, 2086, 2161, 2269, 3006, 3008, 175/1, 2131/10, 3000/1, 3001/1, parcely 2161/17, 2155/31, 2155/19, 2221/22
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. júna 2019 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Železničná

 
žiarovka  č. d. 1 - 13, parcely 2161/251, 2161/239, 1374/1, 2161/239, 2345, 2367/3, 2367/3
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 15. 5.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 15.05.2019 16:34 hod.