Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 10. júna 2019 v čase od 10:00 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Nadabula - Papiereň

 
žiarovka  č. d. 76 - 82
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 12. júna 2019 v čase od 9:00 - 12:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska - záhradky
 
žiarovka  č. d. 28, 41, 68, 318, 414, 423, 426, 435, 444, 452, 453, 458, 464, 467, 468, 469, 474, 487, 683, 1023, 1027, 1031, 1037, 1039, 1041, 1043, 1208, 3001-3006, 3689, 3719, 3804, 3856, 3879, 3933, 4045, 5680, parc. 4693/32, 5681/59A, 5692/21, 5681/43, 5683/43, 5681/38, 5684/5, 5681/65
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 22. 5.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 22.05.2019 16:25 hod.