Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 16. apríla 2019 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Ak. Hronca

 
žiarovka  č. d. 13, 15
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 16. apríla 2019 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Janka Kráľa

 
žiarovka  č. d. 1, 3
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 16. apríla 2019 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kósu-Shoppera

 
žiarovka  č. d. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2223/15
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 16. apríla 2019 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 2, 6, 20, 22, 377
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

  dňa 16. apríla 2019 v čase od 07:10 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tlačiarenská

 
žiarovka  č. d. 3
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 19. 3.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 19.03.2019 09:05 hod.