Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 27. marca 2019 v čase od 07:00 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Čučmianska dlhá

 
žiarovka  č. d. 78, 1548
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 4. 3.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 4.03.2019 21:05 hod.