Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 10. júna 2019 v čase od 07:40 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Komenského

 
žiarovka  č. d. 26
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
v dňoch 11. a 12. júna 2019 v čase od 07:50 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska - záhradky
 
žiarovka  č. d. 1008, 1019, 1205, 1206, 3845, 3904, 3916, 411, 415, 4296, 463, 477, 5681/10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 11. a 12. júna 2019 v čase od 07:50 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tichá

 
žiarovka  parc. č. 5680/30
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 16. 5.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 16.05.2019 14:45 hod.