Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 19. októbra 2020 v čase od 8:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Akademika Hronca

 
žiarovka  č. d. 904
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 19. októbra 2020 v čase od 8:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Alej Antona Kissa

 
žiarovka  č. d. 1
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 19. októbra 2020 v čase od 8:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Cyrila a Metoda

 
žiarovka  č. d. 2, 4, 1200
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 19. októbra 2020 v čase od 8:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kósu - Schoppera

 
žiarovka  č. d. 3779
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 19. októbra 2020 v čase od 8:30 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Námestie 1. mája

 
žiarovka  č. d. 13
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 24. 9.  2020  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 24.09.2020 14:03 hod.