Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 12. februára 2019 v čase od 06:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Čučmianska

 
žiarovka  č. d. 1554
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 12. februára 2019 v čase od 06:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Čučmianska dlhá

 
žiarovka  č. d. 78, 24, 1548, 2243, 3454
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 1. 2.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 1.02.2019 13:30 hod.