Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 6. júna 2022 v čase od 8:10 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Juraja Marikovszkého

 
žiarovka  č. d. 38
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 6. júna 2022 v čase od 8:10 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Martina Kukučína

 
žiarovka  č. d. 1365
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny


 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 5.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 18.05.2022 15:35 hod.