Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 15. augusta 2022 v čase od 10:30 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Juraja Marikovszkého

 
žiarovka  č. d. 38, 49, 51
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 15. augusta 2022 v čase od 10:30 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Martina Kukučína

 
žiarovka  č. d. 1365
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 15. augusta 2022 v čase od 10:30 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Útulná

 
žiarovka  č. d. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 34, 2051/11
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 17. augusta 2022 v čase od 08:00 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. J. A. Komenského

 
žiarovka  č. d. 0, 15, 16, 17, 18, 858, 860, 863, 868, 881, 883, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 901, 902, 904, 905, 907, 908, 910, 911, 912, 915, 916, 917, 920, 922, 923, 924, 927, 928, 930, 931, 936, 937, 938, 939, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 955, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 969, 970, 974, 1015, 1111, 1124, 1153, 1154, 1182, 1718/15, 2546, 2556, 2558, 2561, 2562, 2563, 2567, 2574, 2575, 2578, 2581, 2583, 2584, 2589, 2593, 2597, 2598, 2600, 2604, 2607, 2610, 2616, 2636, 2637, 2640/865, 2659, 2673
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 8.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 1.08.2022 06:35 hod.