Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 9. februára 2022 v čase od 10:30 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 0, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 115, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 216, 220, 247, 256, 901, 903
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 1.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 18.01.2022 07:38 hod.