Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 12. januára 2020 v čase od 11:00 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Juraja Marikovszkého

 
žiarovka  č. d. 38, 49, 51
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 12. januára 2020 v čase od 11:00 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Martina Kukučína

 
žiarovka  č. d. 1365
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 12. januára 2020 v čase od 11:00 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Útulná

 
žiarovka  č. d. 1 - 3, nepárne 5 - 29, 34, 2056/11
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 13. a 14. januára 2020 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Dovčíkova

 
žiarovka  č. d. 1, 2, 4, 6
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 13. a 14. januára 2020 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jasná
 
žiarovka  č. d. 904
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 13. a 14. januára 2020 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Krásnohorská

 
žiarovka  č. d. 11c, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 35, 37, 41, 45, 1179
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

v dňoch 13. a 14. januára 2020 v čase od 08:10 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Slnečná

 
žiarovka  č. d. 18, 851 - 856, 989, 990, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 2762, 2764
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 © Mesto Rožňava, 15. 12.  2020  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 15.12.2020 09:56 hod.