Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 1. júna 2022 v čase od 8:00 - 16:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Janka Kráľa

 
žiarovka  č. d. 3
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny


 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 5.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 12.05.2022 09:09 hod.