Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 11. februára 2019 v čase od 10:30 - 13:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 194, 229, 230
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 11. februára 2019 v čase od 7:10 - 10:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Rožňavská Baňa
 
žiarovka  č. d. 0, 179, 191, 209, 900, parcela č. 4428, 4413/1, 4414/1, 4415/1, 4438/1, 5653/1
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 11. februára 2019 v čase od 10:30 - 13:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Rožňavská Baňa

 
žiarovka  č. d. 183, 203, 228
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 27. 1.  2020  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 27.01.2020 08:40 hod.