Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 15. augusta 2018 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarská cesta

 
žiarovka  záhradkárska lokalita
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 15. augusta 2018 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tichá

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 15. augusta 2018 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Pod Kalváriou

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   

dňa 15. augusta 2018 v čase od 07:20 - 17:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Alej Antona Kissa

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 15. augusta 2018 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Nám. 1 mája
 
žiarovka  č. d. 3 - 8
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
  

 dňa 15. augusta 2018 v čase od 07:20 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

 
žiarovka   č. d. 13 - 15
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jána Brocku

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kukučínová
 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   

  dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Marikovského

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Útulná

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

  dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Hrnčiarská

 
žiarovka  celá ulica
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

     dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Majerská

 
žiarovka  č. d. 4, 6, 8, 10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   

 dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Ružová

 
žiarovka  č. d. 1
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Čučmianská dlhá
 
žiarovka  č. d. 82, 84
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
  

  dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kúpeľná

 
žiarovka   č. d. 12 - 14, 16, 19, 20, 24, 25, 27 - 31, 33, 35 - 38, 40, 42, 44, 46, 48
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

   dňa 28. augusta 2018 v čase od 06:40 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Košická

 
žiarovka  č. d. 57, 59, 61, 63, 67, 69
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 20. 7.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.07.2018 09:16 hod.