Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - garáže

 
žiarovka  garáže pod Vargovým poľom
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Mierová

 
žiarovka  č. d. 1 -9, 16, 82, 3297
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Hviezdoslavová

 
žiarovka  č. d. 13, 17
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   

 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.


dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Janka Kráľa

 
žiarovka  č. d. 2, 4, 8, 14
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jarná
 
žiarovka  č. d. 1, 5
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
  

 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka   č. d. 2, 4, 8, 10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická

 
žiarovka  č. d. 8, 11, 16, 18, 20, 24, 909
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 23. júla 2018 v čase od 06:30 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Zlatá

 
žiarovka  č. d. 1, 4, 6, 8, 9, 11, 903
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   
 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 13. 6.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.06.2018 15:37 hod.