Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 15. októbra 2019 v čase od 8:00 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Edelényska

 
žiarovka  č. d. 29, 30
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 16. októbra 2019 v čase od 7:40 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Edelényska
 
žiarovka  č. d. 42, 44
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 17. októbra 2019 v čase od 7:50 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Edelényska

 
žiarovka  č. d. 34, 36
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 21. októbra 2019 v čase od 7:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Edelényska

 
žiarovka  č. d. 38, 40
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 

 

 
 

 © Mesto Rožňava, 23. 9.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 23.09.2019 14:37 hod.