Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 24. septembra 2019 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jarná

 
žiarovka  č. d. nepárne 35 - 45, 987,
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 24. septembra 2019 v čase od 07:30 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná
 
žiarovka  č. d. 29, 31
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 25. septembra 2019 v čase od 07:40 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jarná

 
žiarovka  č. d. párne 8 - 14, 25, 29, 36
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 25. septembra 2019 v čase od 07:40 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka  č. d. 9, 11, 900
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 26. septembra 2019 v čase od 07:40 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Jarná

 
žiarovka  č. d. 43, 45
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 26. septembra 2019 v čase od 07:40 - 15:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná
 
žiarovka  č. d. 29, 31
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 

 © Mesto Rožňava, 28. 8.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 28.08.2019 09:34 hod.