Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Prenájom - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1.Žiadosť o krátkodobý prenájom nebytových priestorov
(PDF, 290 kB)
(DOCX, 17 kB)
(ODT, 10 kB)
 
2. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
(PDF, 1,9 MB)
 
 
 
 
 
3. Nájomná zmluva na prenájom priestorov Radnice
(PDF, 117 kB)
 
 
 
 
 
4. Nájomná zmluva na prenájom priestorov Mestského úradu  v Rožňave  - spoločenská sála
(PDF, 115 kB)
 
 
 
 
5. Nájomná zmluva na prenájom priestorov Vilka Kúpele
(PDF, 304 kB)
       

 

 


© Mesto Rožňava, 2019, Ján Lázár Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave