Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
O Z N Á M E N I E
 
Technické služby mesta Rožňava oznamujú , že  predpredaj mesačných, štvrťročných, polročných , ročných parkovacích kariet a kariet pre obyvateľov RV nad 70 rokov na rok 2020 bude  v dňoch od 16.12.2019 do 20.12.2019, a to v kancelárii správy parkovísk v budove Technických služieb mesta Rožňava,  Štítnická 21, Rožňava.
V dňoch 23.12.2019, 27.12.2019,30.12.2019 a 31.12.2018 bude kancelária zatvorená z dôvodov čerpania dovolenky.
 
V roku 2020 bude predaj zahájený od 02.01.2020.
 
Čas predaja parkovacích kariet :
od 08.00 hod. – do 11.30 hod.
od 12.30 hod. – do 14.00 hod.
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH 
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 12. 2019 Milan Benco -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 4.12.2019 13:48 hod.