Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
 
 
O Z N Á M E N I E
 
Technické služby mesta Rožňava oznamujú , že  predpredaj mesačných, štvrťročných polročných , ročných parkovacích kariet a kariet pre obyvateľov RV nad 70 rokov na rok 2019 bude  v dňoch od 17.12.2018 do 20.12.2018, následne  27.12.2018  a to v kancelárii správy parkovísk v budove Technických služieb mesta Rožňava,  Štítnická 21, Rožňava.
V dňoch 21.12.2018, 28.12.2018 a 31.12.2018 bude kancelária zatvorená z dôvodov čerpania dovolenky.
 
V roku 2019 bude predaj zahájený od 02.01.2019.
 
Čas predaja parkovacích kariet :
od 08.00 hod. – do 11.30 hod.
od 13.00 hod. – do 14.00 hod.
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH 
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 11. 2018 Ladislav Dávid -  Technické služby mesta Rožňava

 

Publikované: 26.11.2018 08:22 hod.