Na základe iniciatívy terénnych sociálnych pracovníkov sa v priestoroch materskej školy na   Krátkej ul. č. 28, dňa 30. 06. 2015, uskutočnila prednáška  na tému ,,Prvá pomoc“. Prednáška bola zameraná na deti a ich rodičov, vzhľadom k tomu, že sa začínajú letné prázdniny a sú častejšie prípady úrazov. Názorné ukážky a informácie poskytla dobrovoľníčka zo Slovenského Červeného kríža. Tejto aktivity sa zúčastnilo 12 detí a 6 rodičov. Rodičia aj deti sa oboznámili prostredníctvom ukážok priamo na deťoch, ako pri jednotlivých úrazoch, či  zraneniach pomôcť a poskytnúť prvú pomoc. Deťom sa to veľmi páčilo, boli aktívne, radi sa zapájali. Prednáška zaujala aj rodičov, mali rôzne otázky týkajúce sa prvej pomoci, na ktoré dostali odpoveď. Na záver deti dostali omaľovánky, zaprialo sa im príjemné prežitie letných prázdnin a čo najmenej úrazov.

 

 

 

TSP Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 19. 8. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.