Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Prednáška o dôležitosti očkovania a prevencii šírenia TBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednáška o dôležitosti očkovania a prevencii šírenia TBC

 

Na podnet komunitných sociálnych pracovníkov a asistentky osvety zdravia sa dňa 23.06.2015 uskutočnila prednáška o dôležitosti očkovania a prevencii šírenia TBC, pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dôvodom bol výskyt ochorenia tuberkulózy na území mesta i v blízkom okolí. Prednášky sa zúčastnili aj terénni sociálni pracovníci. Táto prednáška sa zrealizovala v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rožňave. Pani Mgr. Petiová prostredníctvom prezentácie priblížila prejavy a spôsob liečby rôznych dýchacích ochorení a najmä tuberkulózy. Odpovedala na otázky týkajúce sa starostlivosti o deti a prenosu ochorenia. Pani Mgr. Petiová vyzývala rodičov k zodpovednosti za zdravie svojich detí a požiadala ich, aby reagovali na každú výzvu detských lekárov v súvislosti s očkovaním detí. Prostredníctvom tejto prednášky sa zúčastnení dozvedeli dôležité informácie ohľadom potreby očkovania, prevencie a starostlivosti o ich deti a rodinných príslušníkov.

TSP Rožňava

 

 


© Mesto Rožňava, 23. 7. 2015, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.
Publikované: hod.