Mestské lesy Rožňava s.r.o., Rožňava – Huta č. 2243, 04801  Rožňava


 
 
Vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž  na predaj prebytočného vozidla.
 
1.  Skriňová AVIA   A 31   N  SPOM
Dátum prvej evidencie ( rok výroby ): 1990
Zdvihový  objem valcov motora: 3596 cm3
Max. Výkon motora:    60 kw
Predpísané palivo:  nafta
 
vyhlasovacia cena:  1 000, - €   s DPH
 
 
Vozidlo má platnú technickú a emisnú kontrolu a je v pojazdnom stave.
Úspešným víťazom bude záujemca s najvyššou cenovou ponukou.
Súťaž začína dňom uverejnenia na vývesnej tabuli mesta Rožňava a cennové ponuky je nutné doručiť do 21.8.2019 do 14.00 hod . na adresu vyhlasovateľa. Jednotlivé ponuky budú vyhodnotené komisiou do 23.8.2019. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť súťažiaci a  aj ostatná verejnosť.
 
Prípadní záujemcovia si obhliadku vozidiel môžu dohodnúť na telefónnom čísle : 058/7343211 .
 
                                                                                     
 
 
Ing. Hudaček Bohuš
konateľ spoločnosti
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 8.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 12.08.2019 23:12 hod.