Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku mesta

 

1.  Budova na Rožňavskej bani  s pozemkom ( AB býv. ŽB) postavená na parc.č.KN C 4426, s.č.209 - pdf icon  foto

2.   Budova býv. archívu na Nám. baníkov s pozemkom, postavená na parc.č.KN C 79/12, s.č.74

3.  Budova na Letnej č.42 s pozemkom ( býv. Štatistický úrad ), postavená na parc.č.KN C 1970/7, s.č.1941 - pdf icon  foto

4.  Pozemky na sídl. Juh ( pri SHELL ), o celkovej výmere 8 214 m2 v k..ú. Rožňava - pdf icon  foto

5.  Pozemky na Ul. Marikovszkého, parc.č.KN C 875/654 a 1520/3 o celkovej výmere 2871 m2 - pdf icon  foto

6.  Budova ( zdrav. stredisko Čučm.dlhá č.15 ) postavená  na parc.č. KN C 116/1, s.č. 162 pdf icon  foto

7.  Verejné WC vo dvore radnice, postavené na parc.č.KN C 45/6 - pdf icon  foto

8.  Vilka Kúpele, postavená na parc.č.KN C 2909, s.č. 1546 - pdf icon  foto

 


 

 

V prípade záujmu bližšie informácie budú podané na odbore právnom a správy majetku Mestského úradu Rožňava (1. poschodie č.dv.109 ) resp. na tel.č. 058/77 73 215, 058/ 77 73 217 a 058/ 77 73 246.
 

 


© Mesto Rožňava, 2. 4. 2019, Blanka Fabiánová -  Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.06.2015 14:20 hod.