Kontaktné miesta budú otvorené aj v sobotu 12.6.2021 a v nedeľu 13.6.2021 od    
08.00 – 16.00 hod. pre všetkých
obyvateľov, ktorí sa ešte nestihli sčítať
 
 
Vážení obyvatelia,
v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 dôrazne upozorňujeme, že každé maloleté dieťa musí byť
samostatne sčítané pod jeho vlastným rodným číslom!
 Maloleté dieťa sčítava jeho zákonný zástupca.
Žiadame obyvateľov mesta Rožňava, ktorí pri samosčítaní svoje maloleté dieťa nesčítali, aby svoje
maloleté dieťa sčítali  dodatočne počas asistovaného sčítania a to najneskôr do 13.06.2021
na kontaktnom mieste alebo prostredníctvom mobilného asistenta
aj cez víkend v dňoch 12.6.2021 a 13.6.2021.
 
Obyvatelia mesta Rožňava, žijúci v súčasnosti v zahraničí, ktorí sa nesčítali v etape samosčítania, sa môžu sčítať na ktoromkoľvek  kontaktnom mieste v SR, výnimočne, ak sú digitálne vylúčení a nemajú možnosť byť v SR počas asistovaného sčítania, sa môžu sčítať pomocou blízkej osoby na kontaktnom mieste.
 
V prípade nesplnenia si povinnosti obyvateľov sčítať sa môže mesto Rožňava v súlade so zákonom uložiť obyvateľovi pokutu.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 6. 2021, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 8.06.2021 07:59 hod.