Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže

 17.01.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie vzdelávania a mládeže
Mestský úrad v Rožňave
Komisia vzdelávania a mládeže pri MZ v Rožňave

 
P o z v á n k a
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie vzdelávania a mládeže Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
 
Dňa 23. 01. 2024 /utorok/ o 15.30 hod v zasadacej miestnosti MsÚ – 2. poschodie
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Štatút mesta – návrh na doplnenie Mgr. Juraj Halyák
2. Plnenie uznesení PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
3. Rôzne Mgr. Alžbeta Tamásová
  Záver  
material MZ Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 805 kB)

 

 

PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
tajomníčka komisie
Mgr. Matúš Bischof
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 1. 2024, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava