Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 06.03.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


P o z v á n k a
 
Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
 
dňa 12. 3. 2024 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Návrh na schválenie 1. z meny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
3. Hodnotiaca správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 – vyhodnotenie plnenia za rok 2023 Bc. Romina Gyüreková
4. Prenájom telocvične reformovanej spojenej školy – informatívna správa Ladislav Dávid
5. Dni mesta – vyhodnotenie Erika Švedová
6. Koncepcia rozvoja športu – návrh na aktualizáciu Ladislav Dávid
Ing. Filip Pollák
7. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 1 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 3. 2024, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava