Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 18.01.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


P o z v á n k a
 
Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
 
dňa 23. 1. 2024 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Štatút mesta Rožňava – návrh na doplnenie Mgr. Juraj Halyák
3. Dni mesta Rožňava – informatívna správa Erika Švedová
4. Koncepcia rozvoja športu – návrh na aktualizáciu Ladislav Dávid
5. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovanie projektu – Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava Bc. Romina Gyüreková
6. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 5 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 1. 2024, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava