Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 20.10.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


P o z v á n k a
 
Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
 
dňa 24. 10. 2023 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadačke na 2. poschodí MsÚ 
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
Ing. Ivan Nemčok
3. Návrh na schválenie Twinningovej karty a Partnerskej zmluvy medzi mestom Rožňava a mestom Baia Sprie v Rumunsku Ing. Ivan Nemčok
4. Koncepcia rozvoja športu – návrh na aktualizáciu Ladislav Dávid
5. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 1,5 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 10. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava