Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 06.06.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


Pozvánka
 
Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:
 
dňa 11. 6. 2024 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Koncepcia rozvoja športu – návrh na zmenu Ladislav Dávid
3. Do práce na bicykli – informatívna správa Erika Švedová
4. Rožňavské kultúrne leto 2024 – športový deň Erika Švedová
5. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 16 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 6. 2024, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava