Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 09.03.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


P o z v á n k a
Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:

dňa 25. 4. 2023 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023 Michaela Stehlová
3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027 Bc Romina Gyüréková
4. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku a spolufinancovanie projektu - "Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry" Ing. Jarmila Jánošíková
5. Návrh na založenie občianskeho združenia Mesto Rožňava pomáha Ing. Ivan Nemčok
6. Prehodnotenie náplne práce komisie športu Erika Švedová
7. Rožňavské kultúrne leto – športový deň Erika Švedová
8. Sieň slávy Ladislav Dávid
9. Rôzne    
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 32 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 3. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava