/ Pozvánka na zasadnutie komisie športu | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 20.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


P o z v á n k a

Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 24. 1. 2023 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2023 - 2025 Michaela Stehlová
3. Návrh na schválenie: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 Bc Romina Gyüréková
4. Dni mesta Rožňava 2023 – informatívna správa Ing. Ivan Nemčok
5. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 43 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 1. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava