Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie športu

 02.12.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie športu
Mestský úrad v Rožňave
Komisia športu pri MZ v Rožňave


P o z v á n k a

Pozývame Vás na „Komisiu športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave“, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 29. 11. 2022 (utorok) o 14.30 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ

 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
2. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022 Michaela Erősová
3. Došlé návrhy na najvyššie ocenenia mesta Rožňava a návrhy na najúspešnejších športovcov a kolektívy za rok 2022 – informatívna správa Erika Švedová
4. Rôzne  
  Záver  
material MZ Materiál komisie športu
(PDF, 2,8 MB)

 

 

Erika Švedová
tajomníčka komisie
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 11. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava