Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

 18.01.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave

 
 
POZVÁNKA
 
Zasadanie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční dňa:
 
22.01.2024 (PONDELOK)
od 15,30 h v zasadačke na 2. poschodí
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie, privítanie Zoltán Beke
1. Bytová agenda: informácie v zmysle VZN Mgr. Ľudmila Černická
2. Plnenie uznesení Mgr. Ľudmila Černická
3. Obnova bytových domov (malometrážnych) na Jovickej ul. – informatívna správa Ing. Marián Baláž
4. Rôzne a diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 1,7 MB)

 

 

Mgr. Ľudmila Černická
tajomníčka komisie
Zoltán Beke  v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 1. 2024, Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava