Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

 24.11.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave

 
 
POZVÁNKA

Zasadanie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční dňa:
 

28.11.2022 (PONDELOK)
od 15,30 h v zasadačke na 2. poschodí

 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022 Zoltán Beke
2.

Bytová agenda
– informácia v zmysle VZN

Michaela Erősová
3. Rôzne Mgr. Ľudmila Černická
  Záver  
material MZ Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 2,3 MB)

 

 

Mgr. Ľudmila Černická
tajomníčka komisie
Zoltán Beke  v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 11. 2022, Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava