Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku

 06.06.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku
Komisia ochrany verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
V Rožňave 6. 6. 2024
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie ochrany verejného poriadku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

10. 6. 2024 o 15:45 hod.
v zasadačke MsÚ na III. poschodí
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania M. Demény
2. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2025 – návrh Mgr. Halyák
3. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Halyák
4. Plnenie uznesení Mgr. Halyák
5. Rôzne  
6. Diskusia  
7. Záver  
material MZ Materiál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 1 MB)

 

 

Mgr. Juraj Halyák v. r.
tajomníčka komisie
Miroslav Demény v. r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 6. 2024, Mgr. Juraj Halyák, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava