Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

 09.03.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 

POZVÁNKA


Pozývame Vás na zasadnutie
Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
ktoré sa uskutoční dňa:
15. 03. 2023 (streda) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti na 2. poschodí MsÚ

 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schvaľovanie programu rokovania  
2. Plnenie uznesení Mgr. Róbert Kobezda DiS.art
3. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2023 Michaela Stehlová
4. Návrh na schválenie – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 – 2027 Bc. Romina Gyüreková
5. Návrh na založenie občianskeho združenia „Mesto Rožňava pomáha“. Ing. Ivan Nemčok
6. Prehodnotenie úloh v popise pracovnej činnosti Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky Eva Hovorková
7. Diskusia, rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF, 31 MB)

 

 

Eva Hovorková
tajomníčka komisie
Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 3. 2023, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava