/ Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

 19.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie
Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
ktoré sa uskutoční dňa:
25. 01. 2023 (streda) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti na 3. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schvaľovanie programu rokovania  
2. Plnenie uznesení Mgr. Róbert Kobezda DiS.art
3. Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových
organizácií na roky 2023 – 2025
Michaela Stehlová
4. Návrh na schválenie – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Rožňava na roky 2023 – 2027 a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava na
roky 2023 – 2027
Bc. Romina Gyüreková
5. Návrh na schválenie – Kronika mesta Rožňava za rok 2021 Erika Švedová
6. Dni mesta Rožňava 1. – 3. február 2023 – informatívna správa Ing. Ivan Nemčok
7. Turistické informačné centrum – zhodnotenie činnosti za rok 2022 Mgr. Peter Palgut
8. Diskusia, rôzne  
9. Záver  
material MZ Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF, 57 MB)

 

 

Eva Hovorková
tajomníčka komisie
Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2023, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava