Na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania resp. na základe usmernenia ministerstva školstva SR, v školských jedálňach pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava bola urobená inventúra skladových zásob potravín.

Na základe písomného súpisu všetkých potravín, ktorých doba trvanlivosti mala resp. má uplynúť počas uzatvorenia školskej jedálne, potraviny boli resp. budú darované Diecéznej charite Rožňava.

Informovala vedúca Odboru školstva Alžbeta Tamásová.

 

 


© Mesto Rožňava, 24.  4. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.04.2020 13:44 hod.