Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Poskytovanie sociálnej pomoci občanom - výročne správy

Mesto Rožňava


 

Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Rožňava
 
 
Rok 2017
pdf icon
Výročná správa o činnosti a hospodárení
poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti
mesta Rožňava
(PDF, 825 kB)
     
  Rok 2016  
pdf icon
Výročná správa o činnosti a hospodárení
poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti
mesta Rožňava
(PDF, 338 kB)
     
  Rok 2015  
pdf icon
Výročná správa o činnosti a hospodárení
poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti
mesta Rožňava
(PDF, 660 kB)
     
  Rok 2014  
pdf icon
Výročná správa o činnosti a hospodárení
poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti
mesta Rožňava
(PDF, 575 kB)

 


© Mesto Rožňava, 27. 6. 2018, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava