Tak ako aj po minulé roky aj tento rok sme ukončili spoločnou večerou „posedením pod jedličkou“. Začiatok podujatia zahájila naša pani predsedníčka, po ktorej prišli na rad verše a priania na nový rok. Ďalej nám zaspievali pesničky v podaní p. Margity Kolárikovej a p. Juliany Doroninovej a na koniec vystúpil náš spevokol. Záver programu sme ukončili spoločnou piesňou a modlitbou na nový rok.

 

 


© Mesto Rožňava, 20. 1. 2020 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava

Publikované: 20.01.2020 08:48 hod.