Rok 2018 sme spoločne ukončili akciou v centre pod názvom posedenie pod jedličkou. Začiatok zahájila predsedníčka centra privítaním všetkých zúčastnených, po ktorom nasledovala báseň a koledy v podaní nášho spevokolu. Po oficiálnej časti prišla na rad večera a prípitok k úspešnému ukončeniu roka 2018.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 7. 2019, Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava

Publikované: 1.07.2019 10:09 hod.