M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.1.2020
(PDF, 653 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 29.2.2020
(PDF, 700 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.3.2020
(PDF, 605 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.4.2020
(PDF, 642 kB)
       
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2019
(PDF, 11,4 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2018
(PDF, 756 kB)

 


© Mesto Rožňava, 14. 5. 2020 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 14.05.2020 15:10 hod.