M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.6.2018
(PDF, 164 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.7.2018
(PDF, 166 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.8.2018
(PDF, 159 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.9.2018
(PDF, 244 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.10.2018
(PDF, 287 kB)
       

 


© Mesto Rožňava, 15. 11. 2018 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 15.11.2018 09:51 hod.