M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.1.2019
(PDF, 287 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 28.2.2019
(PDF, 267 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.3.2019
(PDF, 293 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.4.2019
(PDF, 309 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.5.2019
(PDF, 314 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.6.2019
(PDF, 250 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.7.2019
(PDF, 1 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.8.2019
(PDF, 965 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.9.2019
(PDF, 965 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.10.2019
(PDF, 2,3 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.11.2019
(PDF, 1,9 MB)
       
       
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2018
(PDF, 756 kB)

 


© Mesto Rožňava, 9. 12. 2019 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 9.12.2019 13:46 hod.