Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

PORADOVNÍKY - byty vo vlastníctve mesta

 07.06.2023
PORADOVNÍKY - byty vo vlastníctve mesta
 
M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.1.2023
(PDF, 1 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 28.2.2023
(PDF, 1 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.3.2023
(PDF, 1,3 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.4.2023
(PDF, 1,3 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.5.2023
(PDF, 1,4 MB)
       
       
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2022
(PDF, 8,3 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2021
(PDF, 2 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2020
(PDF, 6,8 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2019
(PDF, 11,4 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2018
(PDF, 756 kB)

 


© Mesto Rožňava, 7. 6. 2023 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava