Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Poradovníky - byty

 
M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.1.2021
(PDF, 741 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 28.2.2021
(PDF, 67 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.3.2021
(PDF, 56 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.4.2021
(PDF, 68 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.5.2021
(PDF, 69 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.6.2021
(PDF, 68 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.7.2021
(PDF, 67 kB)
       
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2020
(PDF, 6,8 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2019
(PDF, 11,4 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2018
(PDF, 756 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2021 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava