Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Poradovníky - byty

 
M E S T O     R O Ž Ň A V A
Šafárikova 29,  048 01 Rožňava

P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta 

pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.1.2020
(PDF, 653 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 29.2.2020
(PDF, 700 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.3.2020
(PDF, 605 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.4.2020
(PDF, 642 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.5.2020
(PDF, 68 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.6.2020
(PDF, 716 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.7.2020
(PDF, 707 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.8.2020
(PDF,857 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.9.2020
(PDF,802 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 31.10.2020
(PDF,794 kB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov stav k 30.11.2020
(PDF,66 kB)
       
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2019
(PDF, 11,4 MB)
pdf icon Poradovník pre prideľovanie bytov rok 2018
(PDF, 756 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2020 Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava