Slovenské národné povstanie sa začalo 29. augusta 1944 ako reakcia slovenskej armády a domáceho odboja na vstup nemeckých vojsk na územie Slovenskej republiky. Po týždňoch hrdinských bojov na povstaleckých frontoch bolo povstanie zatlačené do hôr a pokračovalo partizánskym spôsobom boja až do oslobodenia.

Túto hrdinskú udalosť si každoročne pripomíname kladením vencov pri pamätníku partizána Tótha v parku na Hviezdoslavovej ulici a Vatrou SNP. Už druhý rok sme v rámci vatry pripravili aj v spolupráci s ozbrojenými zložkami program pre rodiny s deťmi, ktorý mal vlani veľký úspech. Nechýbali ukážky zbraní, vozidiel, časť vojenského výstroja, kynológie a ani rôzne súťaže. Aj keď v tomto roku prerušilo detské popoludnie nepriaznivé počasie, zúčastnené deti ukážky techniky veľmi zaujali.

 

 


© Mesto Rožňava, 31.  8. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 31.08.2021 12:39 hod.